Den nye typen skrantesjuke er blitt kalt for Nor16CWD, forteller forsker Sylvie Benestad. Foto: Kja… (Veterinærinstituttet)