Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Den nye typen skrantesjuke er blitt kalt for Nor16CWD, forteller forsker Sylvie Benestad. Foto: Kja… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar