Miljødirektoratet anbefaler uendret forvaltning av kongeørn i Norge

Annonser:

Miljødirektoratet publiserte tirsdag 19. januar en omfattende rapport om forvaltning av kongeørn i Norge. Her anbefaler direktoratet at forvaltningen av kongeørn bør fortsette som før. NOF støtter direktoratets hovedkonklusjon, og forutsetter at departementet tar anbefalingene til følge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar