10 forslag til tiltak – og alt sammen haster! (WWF-Norge)

WWF har laget oppskriften klimaminister Vidar Helgesen trenger for å lykkes med å kutte klimagassutslipp i Norge. Det er bare å sette i gang!Her følger en 10-punkts liste over tiltak Regjeringen må gjøre for å nå klimamålene. Overordnet disse punktene er behovet for å ha et styringsverktøy i arbeidet med å få ned utslippene.Regjeringen må derfor innføre sektorvise karbonbudsjetter. Norge trenger e … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar