Den 29. april kom den dramatiske meldingen om at Yngve Kvebæk brått hadde gått bort. Han ble bare 61 år gammel. Yngve var Foreningen Våre Rovdyrs daglige leder gjennom de siste 12 år. Fra 2001 var han redaktør av medlemstidsskriftet Våre Rovdyr. På mange måter var han ryggraden i foreningen. Tomrommene etter ham vil trolig aldri bli fylt. (Foreningen Våre Rovdyr)