Miljødirektoratet publiserte tirsdag 19. januar en omfattende rapport om forvaltning av kongeørn i Norge. Her anbefaler direktoratet at forvaltningen av kongeørn bør fortsette som før. NOF støtter direktoratets hovedkonklusjon, og forutsetter at departementet tar anbefalingene til følge. (Norsk ornitologisk forening)