På den ikoniske og sagnomsuste fugleøya Utsira planlegges det flere vindturbiner. Dersom det blir gitt konsesjon til prosjektet «Utsira II» vil ytterligere tre turbiner bli lagt til de to eksisterende. På Utsira raster det enkelte dager enorme antall med slitne trekkfugler, og derfor fraråder NOF etableringen av vindkraftverket.