Bidrar i ny spesialrapport fra FN (WWF-Norge)

WWFs leder for det globale Arktisprogrammet, Martin Sommerkorn, er blant de utvalgte forfatterne til FNs kommende spesialrapport «Climate Change and Land». Det er FNs klimapanel (The Intergovermental Panel on Climate change – IPCC) som står bak den kommende rapporten. Panelet består av eksperter og forskere fra hele verden, og det er derfor svært gledelig at WWFs leder for det globale Arktisprogra … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar