Valgoversikt 2017 Dyrebeskyttelsen Norge

Å finne et parti som representerer alle dine verdier, er ikke lett. Dyrebeskyttelsen Norge har i løpet av Arendalsuka undersøkt hvilke av de store partiene som tenker mest på dyrevelferd.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide og Birgitte Fineid. 

 

S tortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt. Dyrebeskyttelsen Norge har undersøkt de største politiske partiene, for å se hvem av dem som kommer til å jobbe mest for dyrenes velferd i perioden 2017-2021.
Hvert av partiene har fått en skår fra 1 – 10, ut i fra hvor mye dyrevelferd blir vektlagt i partiprogrammet, samt partienes svar på temaene under.
I forbindelse med at Dyrebeskyttelsen Norge var på Arendalsuka, benyttet vi muligheten til å stille representanter fra de ulike partiene disse spørsmålene:
 • Er dere for eller mot obligatorisk ID-merking av familiedyr?
 • Er dere for eller mot en styrt avvikling av pelsdyrnæringen?
 • Bør dyrevelferd ut av Mattilsynet
 • Er dere for eller mot et eget, landsdekkende dyrepoliti?
I tillegg har vi undersøkt hva de ulike partiprogrammene sier om disse temaene innenfor dyrevelferd:
 • Fangst av sjøpattedyr
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon
 • God forvaltning av rovdyr
 • Fokus på redusert kjøttinntak
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr

 

 

Miljøpartiet De Grønne – 9

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking (også i partiprogram)
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • For dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet (også i partiprogram)
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ja
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Har et bredt fokus på dyrevelferd i sitt partiprogram. Når ikke helt til topps, da det ikke er noe om sjøpattedyr i deres program.

 

 

Sosialistisk Venstreparti – 8

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Ikke tatt stilling til dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Generelt godt fokus på dyrevelferd. Trekker noe ned at de ikke nevner sjøpattedyr i sitt program.

 

 

Rødt – 7

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking (også i partiprogram)
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • For dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet (også i partiprogram)
 • For dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ikke nevnt
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Svært positivt at de ønsker å sette fokus på hjemløse dyr i Norge ved innføring av obligatorisk ID-merking, samt at de ønsker et eget dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet. Trekker ned at de ikke tar stilling til rovdyrforvaltningen og sjøpattedyr.

 

 

Venstre – 7

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Ikke tatt stilling til dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – For videre fangst
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ikke nevnt
 • Fokus på besetningstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Det er positivt at Venstre har tillagt dyrevelferd mye plass i sitt partiprogram. At de er for fangst av sjøpattedyr trekker ned.

 

 

Arbeiderpartiet – 5

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • For avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Mot dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ikke nevnt
 • God forvaltning av rovdyr – ikke nevnt
 • Fokus på redusert kjøttinntak – ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – ikke nevnt
Oppsummering: Lite fokus på dyrevelferd i programmet, trekker opp at de ønsker avvikling av pelsdyrnæringen og bedre velferd i fiskeoppdrettet.

 

 

Fremskrittspartiet – 4

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • For dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – For videre fangst
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Nei
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ikke nevnt
 • God forvaltning av rovdyr – Nei
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ja
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Lite fokus på dyrevelferd i sitt partiprogram, men positivt at de går kraftig inn for å styrke dyrs rettsvern gjennom et dyrepoliti.

 

 

Høyre – 3

Spørrerunde:
 • Bør utrede muligheten for obligatorisk ID-merking (også i partiprogram)
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Ikke tatt stilling til dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • For dyrepoliti (også i partiprogram)
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ikke nevnt
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Ja
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ja
Oppsummering: Trekker ned at de ønsker fortsatt pelsdyroppdrett, samt at de er lite konkrete om hva de ønsker av forbedringer innenfor dyrevelferd. Trekker litt opp at de er for et eget dyrepoliti.

 

 

Kristelig Folkeparti – 3

Spørrerunde:
 • For obligatorisk ID-merking
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Mot dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • Ikke tatt stilling til dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ja
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Nei
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ikke nevnt
Oppsummering: Lite fokus på dyrevelferd i sitt program. Trekker ned at de er for pelsdyrproduksjon, negativ forvaltning av rovdyr, samt at dyrepoliti ikke er nevnt.

 

 

Senterpartiet – 1

Spørrerunde:
 • Mot obligatorisk ID-merking
 • Mot avvikling av pelsdyrnæringen (også i partiprogram)
 • Mot dyrevelferdstilsyn utenfor Mattilsynet
 • Mot dyrepoliti
Partiprogram:
 • Fangst av sjøpattedyr – Ikke nevnt
 • Bedre dyrevelferd innen fiskeoppdrett – Ikke nevnt
 • Fokus på besetningsstørrelse og velferd innen matproduksjon – Ja
 • God forvaltning av rovdyr – Nei
 • Fokus på redusert kjøttinntak – Ikke nevnt
 • Forby uetisk avl av produksjonsdyr og selskapsdyr – Ikke nevnt
Oppsummering: Skremmende lite fokus på dyrevelferd generelt, bortsett fra i landbruket.

The post Stortingsvalg 2017 – hvem er mest dyrevennlig? appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.