Med sine fint konstruerte skålformede reir laget av en blanding av leire og spytt kan man ikke nekte for taksvalens kvaliteter som en dyktig reirbygger. Har den også spesielle preferanser når det kommer til stedet hvor reiret bygges? Og kan dette i tilfellet si noe om hvorfor arten sliter? (Norsk ornitologisk forening)