Ta hensyn til fuglene i hekketiden! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå bygger de reir for å få fram nye generasjoner fugler i vårt vidstrakte land. NOF og Dyrevernalliansen samarbeider med informasjon for å sikre hekkefuglene gode vilkår. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar