– Dette kan bli den viktigste klimabeslutningen Stortinget noen gang har tatt, sier Nina Jensen i WWF om at Stortinget nå skal bestemme om Oljefondet får investere direkte i fornybar energi. Et «ja» betyr at klimautslipp som tilsvarer 35 ganger Norges utslipp kan kuttes, samtidig som fondets avkastning sikres. I morgen, 2. mai,  stiller generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond til hørin … (WWF-Norge)