Look to Sweden! – Innsatsen de siste ti årene viser at det er mulig å redde kritisk truede arter, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Aftenposten nylig. Han påpekte at det jobbes med en kraftig økning i antall handlingsplaner. Det er fine lovnader! Men nå er vi lei av å vente Klima- og miljødepartementet (Norge). Vi forventer handling nå, og at naturen får et kraftig løft i forslag t … (Norsk Ornitologisk Forening)