Forstyrrelser, fare for kollisjoner, tekniske inngrep, endrede areal og ødelagte leveområder gjør … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Forstyrrelser, fare for kollisjoner, tekniske inngrep, endrede areal og ødelagte leveområder gjør hubroen sårbar for vindkraftutbygging. Bygging av vindkraftverk med negative konsekvenser for den sterkt truede hubroen er uakseptabelt! (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar