Forstyrrelser, fare for kollisjoner, tekniske inngrep, endrede areal og ødelagte leveområder gjør hubroen sårbar for vindkraftutbygging. Bygging av vindkraftverk med negative konsekvenser for den sterkt truede hubroen er uakseptabelt! (Norsk Ornitologisk Forening)