Man har sett sommerfugler og andre insekter forsyne seg av tårene til krokodiller og skilpadder, men at det skjer fra fugler er bare registrert to ganger tidligere. ? (Norsk Ornitologisk Forening)