Lek med vannscooter – alvor for fuglelivet (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Med motoriserte fartøy følger ansvar. Ansvar for å hindre ulykke, begrense unødvendig sjenanse for andre, og verne om ville fugler og dyr. Forskriften for vannscooter lager regler som ivaretar hensynet til fugler et stykke på vei. Å ta bort forskriften er definitivt ikke veien å gå! (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar