De store rovdyrene sliter mange steder i verden på grunn av forfølgelse og tap av leveområder. I tillegg kan noen rovdyr få problemer som følge av matmangel, fordi menneskenes aktiviteter fører til synkende bestander av byttedyr. – Det er viktig å ivareta de artene som rovdyrene lever av, og ikke bare rovdyrene selv. Når vi fjerner eller reduserer mengden vilt i et område, vil dette kunne føre til … (WWF-Norge)