Lavskriker og smågnagere (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Lavskrika, en nærmest ikonisk art for de nordlige barskogene, lever i små sosiale grupper gjennom vinteren, og fødehamstring er en viktig del av deres vinterøkologi. Hamstringen gjelder for en stor del sopp og bær, men også smågnagere tas når anledning byr seg. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar