Ramsarområdene ved Evenes i Nordland truet

Annonser:

Stortinget skal i høst behandle Prop. 151 S (2015 – 2016), Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren. Her legges det opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn, noe som truer de internasjonalt viktige Ramsarområdene i området.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar