Lavskrika, en nærmest ikonisk art for de nordlige barskogene, lever i små sosiale grupper gjennom vinteren, og fødehamstring er en viktig del av deres vinterøkologi. Hamstringen gjelder for en stor del sopp og bær, men også smågnagere tas når anledning byr seg.