Låvesvalene er på plass mange steder nå, men fortsatt er det mange som er på trekk til hekkeområdene i nord. For mange er låvesvalenes pludring lyden av sommer! Låvesvalene legger gjerne reirene inne i bygninger, og trenger derfor vår velvilje. (Norsk Ornitologisk Forening)