Kjære alle fugleinteresserte! Underskriftskampanje laget av Naturvernforbundet i Lillehammer mot ødeleggelse av Lågendeltaet Naturreservat ved bygging av ny E6, en firefelts motorvei, tvers igjennom de mest sårbare delene av reservatet. (Norsk Ornitologisk Forening)