Kjære alle fugleinteresserte! Underskriftskampanje laget av Naturvernforbundet i Lillehammer mot … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Kjære alle fugleinteresserte! Underskriftskampanje laget av Naturvernforbundet i Lillehammer mot ødeleggelse av Lågendeltaet Naturreservat ved bygging av ny E6, en firefelts motorvei, tvers igjennom de mest sårbare delene av reservatet. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar