I dette nummeret kan du lese om hvordan bekjempelsen av skrantesjuke er klar for en ny fase. Det … (Veterinærinstituttet)