Det ble utført en hypoksi-toleranse test i studiet. Etter hvert som O2-metningen den rød stiplede l… (Veterinærinstituttet)