I Norge er 75 % av skogen flatehogd og erstattet med planteskog. En av taperne i det moderne skogbruket er storfuglen, en viktig indikatorart for skogmiljøets tilstand. I Sverige kan arten forsvinne fra enkelte regioner sør i landet. http://www.natursidan.se/nyheter/ny-stor-rapport-om-tjadern-i-sverige-ett-regionalt-utdoende/ (Norsk Ornitologisk Forening)