Om ikke lenge flyr flokker med tjeld, Årets fugl i 2018, inn over landet. Gleden over trekkfuglenes tilbakekomst er alltid stor. Som medlem hos oss lærer du mer om fugler og støtter arbeidet for et rikt fugleliv. Bli medlem du også! Fra 90,- (juniorer) og 180,- (seniorer) og oppover avhengig av valget av tidsskrifter. http://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/ (Norsk Ornitologisk Forening)