Kunnskapsstatus lakselus (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har sammen med 11 andre forskningsinstitusjoner gått gjennom kunnskapsstatus for «trafikklyssystemet» som oppdrettsnæringens kapasitetsutvikling skal baseres på. Rapporten som omhandler kunnskap om lakselus på oppdrettsfisk og villfisk, viser at det fortsatt gjenstår viktige kunnskapshull som det må arbeides videre med frem mot planlagt implementering av systemet høsten 2016/v … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar