På sporet av bjørnen (Rovviltportalen)

Annonser:

I desse dagane vaknar bjørnane frå vintersøvnen og vandrar ut på leiting etter føde. Miljødirektoratet oppmodar alle som kjem over bjørnespor om å melde frå til feltapparatet, Statens naturoppsyn (SNO). (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar