Ny påvisning av fransk hjerteorm (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet påviste i april 2016 parasitten fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) i en rødrev i Time, Rogaland. Parasitten ble påvist første gangen i Norge hos en rødrev i Ski i mars 2016. I mars utvidet Veterinærinstituttet overvåkingen til hele landet. Det nye funnet indikerer at parasitten er mer utbredt i Sør-Norge enn tidligere antatt. Fransk hjerteorm kan medføre alvorlig sykdo … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar