Hvor mange skrantesjuke dyr er det? (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Den nye beregningsmodellen tar hensyn til hvor i smitteforløpet dyret er, alder, prøvekvalitet og h… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar