Den nye beregningsmodellen tar hensyn til hvor i smitteforløpet dyret er, alder, prøvekvalitet og h… (Veterinærinstituttet)