Krever nullvisjon for søppel i havet (WWF-Norge)

Annonser:

Hvert eneste minutt havner 15 tonn plast i havet og smertegrensen er nådd. Nå må norske myndigheter gå foran med en nullvisjon for miljøfarlig søppel, krever generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens Naturfond.  Dersom forsøplingen av verdens hav fortsetter i samme tempo som nå, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.– Dette kan ikke fortsette, forsøplingen har nådd smertegrensen. Vi treng … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar