Det politiske landskapet er ikke enkelt når det gjelder dyrs rettigheter. Her er NOAHs parti-analyse. (NOAH – for dyrs rettigheter)