WWFs partitest: De største partiene svikter i omstillingen bort fra oljen (WWF-Norge)

Annonser:

Ved det kommende stortingsvalget står Norge foran flere store veivalg i klima- og energipolitikken. Høyre og Arbeiderpartiet viser at de ikke har planer om å ta Norge ut av oljealderen. Stortingsvalget kommer etter tre år med kraftig reduserte oljepriser, en petroleumsnæring i krise og en avtale om internasjonale klimamål som krever at kloden i løpet av noen få tiår skal stoppe bruken av fossile b … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar