Gjør en innsats for sandsvala! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Selv om årsakene til denne begredelige situasjonen er flere, der forhold i overvintringsområdene sør for Sahara spiller inn, er beskyttelse av kjente hekkeplasser her hjemme viktig. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar