Folkehelseinstituttet ved Jasper Littmann fagdirektør ved Senter for antimikrobiell resistens til v… (Veterinærinstituttet)