Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) har fått frist ut oktober med å komme med et nytt vedtak i saken der en fremtidig omkjøringsvei på Karmøy vil påvirke hekke- og leveområdene til hubro (sterkt truet), vipe (sterkt truet) og minst 4 andre rødlistede fuglearter negativt. I 2012 vendte Klima- og miljøminister Bård Vegar Solhjell tommelen ned for prosjektet, men Jan Tore Sanner godkjent … (Norsk Ornitologisk Forening)