Både på den nasjonale og globale rødlisten er horndykkeren oppgitt som en truet art (kategori «Sårbar» (VU)). Det er derfor viktig med overvåking av forekomstene i Norge, sammen med en oppdatert handlingsplan. Fersk kunnskap fra Bodø kommune i Nordland er et viktig bidrag her! Ola Elvestuen Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Fylkesmannen i Troms Foto: Tor Egil Kvalnes http://ww … (Norsk Ornitologisk Forening)