Inviterer til rovdyrseminar til helga Norske naturverneres rovviltplattform 2018 Et rovviltseminar … (Foreningen Våre Rovdyr)