Årets fugl 2019 Storspoven er i trøbbel! Bestandene i de fleste land der arten hekker går tilbake, og noen land er i ferd med å miste arten helt som hekkefugl. I Norge er trolig bestanden tilnærmet halvert på 20 år. Nå er det laget en internasjonal handlingsplan som tar sikte på å stanse, og på sikt snu, den negative trenden. Du kan bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for bevaringsarbeidet i 2019 … (Norsk Ornitologisk Forening)