Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Laksen destruerer sine egne blodlegemer blå ringer. Dette g… (Veterinærinstituttet)