Antibiotikaresistens fortsatt høg i Europa (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Rapporten oppsummerer data frå 2016. Den er utarbeidd av den europeiske styresmakta for mattrygghet… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Antibiotikaresistens fortsatt høg i Europa (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Rapporten oppsummerer data frå 2016. Den er utarbeidd av den europeiske styresmakta for mattrygghet… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar