Ingen roing i Borrevannet, men ro og fred!

Annonser:

Borrevannet naturreservat i Vestfold er en viktig raste- og hekkeplass for mange våtmarksfugler. Dette hindret ikke Horten roklubb å kaste sine øyne på vannet når båttrafikk i Indre havn ble skjemmende sommerstid. NOF engasjerte seg i saken, og har fått støtte både hos Fylkesmannen i Vestfold og Miljødirektoratet: I naturreservatet settes hensynet til fuglene først.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar