Her er en oppsummering av de viktigste sakene NOAH har oppnådd i løpet av året som har gått. (NOAH – for dyrs rettigheter)