Veterinærinstituttet har publisert en spesialrapport på nettstedet Pan European Networks, med tallmateriale som viser at det brukes svært lite antibiotika til oppdrettsfisk i Norge. 06.01.2016 (Veterinærinstituttet)