Bilen er viktigere enn villrein på Hardangervidda, ifølge Nasjonal transportplan. Det blir ingen tunnel under vidda, selv om den kunne sikret villreinen viktige beiteområder og trekkruter.  Regjeringen har nå lagt fram sin stortingsmelding om nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029. WWF Verdens naturfond har bedt om at deler av riksvei 7 over Hardangervidda må legges i tunnel, slik at vill … (WWF-Norge)