Ikke alle vet at flere titalls tusen katter lever som hjemløse i Norge – og at de behandles dårligere her enn mange andre land behandler sine hjemløse dyr. (NOAH – for dyrs rettigheter)