Hjemløse katter fortjener bedre (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Ikke alle vet at flere titalls tusen katter lever som hjemløse i Norge – og at de behandles dårligere her enn mange andre land behandler sine hjemløse dyr. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar