NOAH sendte nylig et brev til Mattilsynet, hvor vi anmoder Mattilsynet om å ikke godkjenne innførsel og hold av isbjørn eller sibirsk tiger i Polar Park. (NOAH – for dyrs rettigheter)