Ingen CWD-funn under årets villreinjakt (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Etter at skrantesjuke ble oppdaget i Norge i 2016 har Veterinærinstituttet analysert over 63 000 prø… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar