Etter at skrantesjuke ble oppdaget i Norge i 2016 har Veterinærinstituttet analysert over 63 000 prø… (Veterinærinstituttet)