Vil bedre overvåkningen av antimikrobiell resistens globalt (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet viser petriskål med bakterier der en ser at n… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar