Prosjektene for å berge vipa fortsetter også til neste år, og flere fylkeslag er allerede i gang med planleggingen av sesongen. NOF. avd. Aust-Agder har skrevet noen takknemlige ord til vipevenn Ole. L. Skjulestad, til glede og inspirasjon for oss andre. url Foto: Ole L. Skjulestad (Norsk Ornitologisk Forening)