WWF har saksøkt staten for å redde ulven i Norge, og debatten om ulv raser videre. Dessverre preges ordskiftet av ubegrunnede og feilaktige påstander. Her er 10 fakta om ulv som kan være nyttige for alle som deltar i ulvedebatten, eller som bare vil forstå saken bedre. Er ulv farlig for mennesker? Er ulv en fremmed art i Norge? Er den norske ulven en bastard? Svaret på disse og andre spørsmål finn … (WWF-Norge)